ᨠᩯᩢᨷᨬ᩠ᩉᩣᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨶᩱ iOS

font solutionᨠᩯᩢᨷᨬ᩠ᩉᩣᩃ᩠ᨦᩫᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨷᩢᨯᩱᩢᨶᩱ iPhone,iPad ᨷᩢᨯᩱᩢᨩ᩠ᩅᩫ᩵ᨤᩣ᩠ᩅ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨣᩴᩣᨶᩯᩡᨶᩣᩴᨲᩣ᩠ᨾᩁᩪᨷᨽᩣ᩠ᨷ ᨷᩢᨣᩢᨲᩮ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨶᩦ᩶ Click