ᩈᩩᨽᩣᩈ᩠ᨲᩥᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁ

Suphasit_Cover

ᩈᩩᩈ᩠ᨲᩥᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨷᩮᩤᩁᩣ᩠ᨱ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨶ᩠ᨠᩢᨷᩕᩣ᩠ᨩᩋᩣᨧᩣ᩠ᩁᨧᩮᩢᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᩅᩤ᩵ᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨣᩴᩣᨩᩣ᩠ᨷᩃᩯ᩠ᨷᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁ ᨾᩦᨶᩣᩴ᩶ᨣᩴᩣᩃ᩠ᨠᩧᩃ᩵ᩴᩣ ᨣ᩠ᨶᩢᩉᩣ᩠ᨠᨻᩥᨧᩣᩁᨱᩣᩉᩨ᩶ᨳᩦ᩵ᪧᩯᨧ᩠ᨦᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᨧᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩱᨶᩱᨣᩴᩣᩈ᩠ᩋᩁᨯᩱᩢᨷᩢᨿᩣ᩠ᨠ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ᨹᩪᩢᨡᩢᩣᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨶᩣᩴᨾᩣᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦ ᩓᩢ ᩈᩱ᩵ᨶᩫ᩠ᨶᨲᩕᩦᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨩ᩠ᩋᨾ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨴᩦ᩵ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᨶᩨᨷᩢᨯᩱᩢ ᩓᩢᨷᩢᨾᩦᩅᩮᩃᩣᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨣᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ᩉᩰᩖᨯᨻᩱᨼ᩠ᨦᩢᨯᩱᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᨡᩢᩣᨯᩯ᩵…ᨲᩮ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨶᩦ᩶  ᩉᩕᩨᨼ᩠ᨦᩢᨹ᩵ᩣ᩠ᨶᨿᩪᨵᩩᨷᨯᩱᩢᨴᩦ᩵ᨶᩦ᩶ Click