วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Google Chrome ให้เห็นฟ้อนต์

หลายท่านดาวน์โหลดฟ้อนต์ภาษาขืนสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Tai Tham Unicode ไปแล้ว ทำตามวิธีที่กล่าวไว้แล้วทุกอย่าง แต่ก็ยังไม่สามารถอ่านได้พิมพ์ได้นั้น กาจจะเป็นด้วยเหตุดังนี้

วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Google Chrome ให้เห็นฟ้อนต์ ทำตามวิธีด้านล่างนี้

ให้เปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมา

1. เข้าไปกดที่แถบสามขีด ทางด้านขวาบน
1. เข้าไปกดที่แถบสามขีด ทางด้านขวาบน

2. แล้วลงมาที่ Settings(การตั้งค่า) ครั้นเข้าไปภายใน

3. แล้วให้กดที่คำว่า Show advanced settings(แสดงการตั้งค่าขั้นสุง) ที่มีอยู่ทางด้านล่าง
3. แล้วให้กดที่คำว่า Show advanced settings(แสดงการตั้งค่าขั้นสุง) ที่มีอยู่ทางด้านล่าง
4. แล้วมาที่ Customize fonts(กำหนดค่าแบบอักษร)
4. แล้วมาที่ Customize fonts(กำหนดค่าแบบอักษร)
5. แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนฟ้อนต์ให้เป็น Tai Tham.Unicode ทั้ง 4 ตัว
5. แล้วก็เข้าไปเปลี่ยนฟ้อนต์ให้เป็น Tai Tham.Unicode ทั้ง 4 ตัว

6. แล้วก็กด Done(เสร็จสิ้น) ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

comments powered by Disqus